SLOVENSKO = SVETOVÁ VEĽMOC S PODZEMNÝMI ZÁSOBAMI PITNEJ VODY

Čas čítania: 6 minút

VODU MÁME V KRVI, PITNÝ REŽIM VŠAK UŽ NIE

4 časť

Väčšie podzemné zásoby vody ako Slovensko, má už len Rakúsko. Takmer 90% všetkých slovenských domácnosti má prístup k pitnej vode z vodovodu. Túto vodu máme hocikedy po ruke doslova v neobmedzenom množstve a ani si neuvedomujeme, aký luxus máme. Pitná voda z kohútika pochádza z podzemného alebo nadzemného zdroja a za jej kvalitu zodpovedajú vodárenské spoločnoti. Predtým, ako sa voda dostane do našej domácnosti, musí sa náležite chemicky ošetriť. Na chemické očistenie a dezinfekciu sa v našich rozvodných sieťach používa chlór.

POZOR: Vodárenské spoločnosti zodpovedajú za vodu len po vodovodnú prípojku. Za kvalitu potrubia vedúce od prípojky do vášho kohutíka však už zodpovedáte vy.

Je voda z vodovodného kohútika v našej domácnosti bezpečná a vhodná na konzumáciu?

Za zdravotne bezpečnú vodu považujeme vodu, ktorá ani pri trvalom užívaní nezhorší zdravie človeka. Takže odpoveď znie „áno“, ale záleží od toho, v akej časti Slovenska sa nachádzate. O kvalite vody rozhodujú viaceré kritéria ako tvrdosť vody, obsah dusičnanov, obsah sodíka, rozpustných látok ako aj celková mineralizácia, o ktorých som písal v minulom článku (celý článok TU: Aká by mala byť kvalitná voda vhodná na každodenné pitie?).

Voda z kohútikov na území Slovenskej republiky má obsah vápnika a horčíka, čiže tvrdosť vody, hodnotu okolo 90 – 135 mg/l, čo zodpovedá hodnote 2,26 až 3,36 mmol/l. Jedná sa o tvrdú vodu, ktorá spôsobuje v domácnostiach vodný kameň. Tvrdá voda je zo zdravotného hľadiska nezávadná a vhodnejšia ako mákká voda ako základ pitného režimu. Dokonca je dokázené, že výskyt kardiovaskulárnych ochorení je v oblastiach vyššiou koncetráciou vápnika a horčíka nižšia. Voda z vodovodu je najjednoduchším každodenným zdrojom vápnika a horčíka pre náš organizmus.

Tabuľka tvrdosti vody v SR:

0,00 – 1,00 mmol/l (0° – 3,92°dH) – veľmi mäkká voda
1,00 – 1,75 mmol/l (3,92° – 7,95°dH) – mäkká voda
1,75 – 2,50 mmol/l (7,96 – 11,99°dH) – stredne tvrdá voda
2,50 – 3,25 mmol/l (12,00°– 17,92°dH) – tvrdá voda
3,25 – … mmol/l (17,93°– 30,24 °dH) – veľmi tvrdá voda

Priemerné hodnoty tvrdosti sa pohybujú od najnižších hodnôt v obci
Bacúch (okres Brezno) – 0,21 mmol/l, Krahule (okres žiar nad Hronom – 0,23 mmol/l, Rákoš (okres Košice- okolie) – 0,26 mmol/l, až po najvyššie hodnoty v obci Hosťová (okres Nitra) – 7,00 mmol/l, Kolíňany (okres Nitra) – 6,99 mmol/l, Dolné Obdokovce (okres Nitra) – 6,96 mmol/l. Okresom s najnižšou tvrdosťou pitnej vody je Poltár s hodnotou 0,52 mmol/l, naopak okresom s najvyššou tvrdosťou vody sú Piešťany s hodnotou 4,11 mmol/l. Hodnota tvrdosti pitnej vody je o polovicu vyššia v Bratislave ako v Košiciach.

Výskyt dusičnanov je vo vode nežiadúci, pretože sa. v našom organizme premieňajú na dusitany, ktoré sú najnebezpečnejšie pre deti v akomkoľvke množstve. Pritom sa dusičnany vyskytujú vo všetkých živých zložkách. Maximálne množstvo dusičnanov je stanovené na 50 mg na jeden liter vody. Ako ste si mohli v predchádzajúcom článku prečítať pre balené pitné vody je táto hranica stanovená prísnejšie a to na max. 10 mg na liter. Liga proti rakovine dokonca odporúča menej ako 5 mg na liter.

Sodík ako prirodzená súčasť prírodných vôd je pre správnu funkciu celého organizmu, konkrétne na reguláciu telsných tekutín a prenos nervových vzruchov nevyhnutný. Z celkového množstva sodíku potrebného na každý deň, tvorí sodík prijatý z pitnej vopdy asi 10%.

Vo vode sa nachádzajú mnohé organické a anorganické látky či plyny, ktoré sú vo vode rozpustené. Limitná hranica celkových rozpustných látok v pitnej vode je stanovená nariadením vlády na hodnotu maximálne 1000 mg/l. o všeobecnosti sa odporúčajú na celodenné pitie nízko a stredne mineralizové vody, od 50 – 500 mg/l sú nízko a od 500 – 1500 mg/l ako stredne mineralizové. Na našom území sa nachádza predovšetkým slabo minerazlivané voda.

Závisí však od konkrétneho regiónu na území Slovenska. V tatranských regiónoch je kvalita vody blížiaca sa baleným pramenitým až minerálnym vodám. A naopak v bratislavskom, trnavskom či nitrianskom kraji sú odkázaný len na jeden vodovodný podzemný zdroj.

Nepoškodzuje chlorovaná voda naše zdravie?

Chór alebo chlórdioxid sa používajú v distribučných sieťach pre svoje baktériostatické a dezinfekčné účinky. Ničí choroboplodné zárodky a je základným opatrením na zamedzenie šírenia prenosných ochorení.

Vysoký baktericídny účinok chlórdioxidu likviduje aj mikrobiálny filter, ktorý vznikol dlhodobým usadzovaním na stenách potrubí, vodojemov a iných zariadení rozvodu vody. V dôsledku toho sa však uvoľňujú aj ostatné usadeniny a inkrusty z potrubia a dostávajú sa do prúdiacej vody. Preto by sa dezinfekcia chlórdioxidom mala používať prednostne v nových vodovodných systémoch, pričom tieto skutočnosti nemusia znamenať zdravotné riziko, ale voda je nevhodná i pre mnohé úžitkové účely či v domácnosti na pranie najmä bielej bielizne alebo pri spracúvaní potravín. Spôsobuje takisto aj nežiadúce zmeny v kvalitatívnych ukazovateľoch ako zvýšený zákal, či obsah železa a pod.

V dôsledku zamedzenia nežiadúceho vplyvu na naše zdravie je stanovená maximálna hodnota a to 0,3 mg chlóru na 1 liter vody, príp. 0,2 mg chlórdioxidu. Ani krátkodobé prekročenie v mimoriadnych situáciach, ako sú napr. povodne, neznamená žiadne zdravotné riziko, práve naopak poskytuje nám istotu, že sa nevzskytne žiadna epidémia ani v takýchto situáciach.

Odporúčame nechať vodu z vodovodného kohútiku po „načapovaní“ chvíľku odstáť. Pri prevarení, pretože čím dlhšie vodu varíte tým viac dochádza ku koncentrácii prípadných minerálov.

Ako zdroj pitnej vody sú v Bratislavskom, Trnavskom a Nitrianskom kraji využívané len podzemné vodárenské zdroje.
V ostatných krajoch Slovenska sú na zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou využívané okrem podzemných aj povrchové zdroje vody.

Zdroj: RÚVZ BB, Koppová,Kľocová – Adamčáková, Eperješi, Význam obsahu stopových látok v pitnej vode na zdravie človeka, dostupné na: http://www.vzbb.sk/sk/aktuality/stopove_latky_v_pitnej_vode.pdf

Komentáre

Pridať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Vaše osobné údaje budú použité iba pre účely vyriešenia Vašej žiadosti. Zásady spracovania osobných údajov