fbpx

ČO NÁM ZABUDLI POVEDAŤ: HYPOXIA AKO NAJLEPŠÍ PRIATEĽ RAKOVINY

Zhodneme sa, že naše zdravie rozhoduje o kvalite nášho života? A čo teda rozhoduje o živote?

Každý od základnej školy vie, že akýkoľvek život by bez kyslíka nebol možný. Kyslík je najrozšírenejším prvkom na Zemi. Bohužial pre nás, najmenej kyslíka sa nachádza vo vzduchu, len 21%. V mestách a vo vysokej nadmorskej výške ešte menej.

Ľudské telo je vysoko aeróbny organizmus, v ktorom je potrebné zosúladiť prísun kyslíka na tkanivovej úrovni s metabolickými požiadavkami. A tak ako náš život priamo závisí od kyslíka aj kvalita nášho zdravia a stav nášho organizmu priamo závisí od množstva kyslíka v tkanivách, tzn. od parciálneho tlaku kyslíka v tkanivách (pO2).

Hypoxia postihne každého z nás bez výnimky len preto, že starneme

V organizme sa starnutie prejavuje celkovým úpadkom všetkých fyziologických funkcií, stratou vitality, vody a kyslíku z organizmu, zvýšenou zraniteľnosťou, oslabenými regeneračnými, reparačnými a liečebnými procesmi.

Na druhej strane dlhodobý nedostatok kyslíka v našich tkanivách spôsobuje hypoxiu. Hypoxia je stav ktorý nie je cítiť a preto veľa ľudí o hypoxii ani nevie. Hypoxia spôsobuje, že naše bunky nemajú dostatok kyslíka na vykonávanie životne dôležitej funkcie = výroba dostatočného množstva energie, pre všetky procesy prebiehajúce v organizme. Navyše sa vo veľkom hromadí v organzme kyselina mliečna, ktorá mení pH vnútorného prostredia – okyseľuje ho.

Hypoxia v rakovinových bunkách prispieva k neschopnosti buniek reagovať na chemoterapiu. Takisto účinnosť protirakovinových liekov je obmedzená hypoxiou a kyslím prostredí v postihnutých tkanivách, v dôsledku anaeróbnej glykolýzy. Niektoré chemoterapeutické lieky vyžadujú práve kyslík na generovanie voľných radikálov, ktoré zabíjajú rakovinové bunky a sú neúčinné, keď je rakovina hypoxická – bez kyslíka. Celkovo je hypoxia v prostredí rakoviny kriticky dôležitým faktorom, ktorý podporuje recidíva malignity a má negatívny vplyv na odpoveď na väčšinu liečby rakoviny. Hypoxia a jej vplyv na naše zdravie, preklad vedeckej publikácie HYPOXIA and it’s on health, HIFLUX Ltd., Singapure.

Prečo teda niektorí 90-ročnými ľudia začínajú s behom a iní sa v 60-tke nevedia ani sami postaviť z postele? V čom spočíva rozdiel?

Horizontálna os ukazuje náš vek od 20 do 90 rokov a vertikálna os ukazuje parciálny tlak kyslíka v našich tkanivách (pO2) v závislosti od veku. Priemerný zdravý 20 – ročný človek má pO2 93,7 mmHg a priemerný 50 – ročný človek už len 76,9 mmHg (modrá krivka).

Graf ukazuje hlavný rozdiel medzi organizmom mladého a starého človeka. Kvôli vyššiemu parciálnemu tlaku kyslíka v tkanivách (pri 20-ročnom človeku je okolo 94 mmHg) dokáže organizmus mladého človeka rýchlejšie regenerovať, má silnejšiu obranyschopnosť, má viac energie, všetky fyziologické procesy prebiehajú efektívne a bez problémov.

O drahocenný kyslík pripravujeme sami a ani o tom nevieme. Každodenný životný štýl, zlá životospráva s nedostatkom vitamínov, minerálov, dennej dávky tekutín, nedostatok pohybu a každodenný stres sú faktorom, ktoré nás a naše bunky pripravujú ešte o vôčšie množstvo kyslíka (červená krivka).

Naopak, ak nemajú bunky dostatok kyslíka, prestávajú správne a efektívne pracovať a nekontrolovane zomierajú, čím narúša proces programovanej smrti buniek (apoptóza). Degenerácia buniek zrýchľuje proces starnutia organizmu a vedie k rozvoju degeneratívnych ochorení.

Hypoxia môže postihnúť kohokoľvek, v akomkoľvek veku z odlišných dôvodov. Hypoxiu okrem nedostatku kyslíka vo vzduchu a zníženého parciálneho tlaku kyslíka v tkanivách (krivka nižšie) spôsobujú poruchu prepravy kyslíka v organizme. Porucha transportu kyslíka je spôsobená zníženou schopnosťou krvi prenášať kyslík do tkanív (anémia, talasemia, veľká strata krvi, arteroskleróza), zníženou schopnosťou tkanív absorbovať kyslík (rôzne pľúcne ochorenia), zníženou schopnosťou buniek využívať kyslík (otrava oxidom uhoľnatým, abnormálna funkcia mitochondrií) a nedostatkom červených krviniek.

ČO VŠETKO MÁ NA SVEDOMÍ HYPOXIA?

Hypoxia spôsobuje v tkanivách spomalenie či úplne zastavenie procesov regenerácie, liečby a hojenia rán, uľahčuje šírenie chorôb v organizme a vo veľkom sa produkuje kyselina mliečna. Kyselina mliečna mení pH v bunkách, po smrti a rozpade bunky ovplyvňuje pH celých tkanív. Ďalším dôsledkom hypoxie je strata balansu medzi reaktívnymi kyslíkovými formami a voľnymi radikálmi, čím vzniká oxidačný stres. Kyslík v organizme napomáha udržiavať zdravú antioxidačnú rovnováhu.

Okrem poklesu parciálneho tlaku kyslíka v našich tkanivách, sa s vekom znižuje aj kapacita pľúc, dochádza k tvrdnutiu a zablokovaniu tepien a malých ciev, čo výrazne ovplyvňuje schopnosť plného zásobovania tkanív kyslíkom. S vekom takisto klesá množstvo vody v našom organizme. Do 20-teho roku života tvorí voda až 80% organizmu, zatial čo množstvo vody v tele 60-ročného človeka je už len okolo 50%. Tým, že má organizmus menej vody sa krv zhusťuje. Hustejšia krv už nedokáže prejisť aj cez tie najtenšie krvné vlásočnice a nedokáže tak plne zásobiť aj tie najvzdialenejšie bunky kyslíkom.

Starnutiu sa nevyhne nikto z nás, alebo áno?

V nedávno publikovanom výskume sa tím izraelských vedcov zameral na dva kľúčové ukazovatele starnutia: na dĺžku telomérov (koncové časti hromozómov DNA) a na odstraňovanie starnúcich a nefunkčných buniek z organizmu. „Dnes sa skracovanie telomérov považuje za „svätý grál“ biológie starnutia“, povedal Efrati. Teloméry totiž neustále chránia našu DNA pri replikácii buniek, pričom sa skracujú. Akonáhle sa telomér skráti na určitú dĺžku, bunka sa už ďalej nemôže replikovať, starne a prestáva fungovať. Následne sa takéto bunky hromadia v organizme.

Päť dní v týždni po dobu troch mesiacov bolo 35 zdravých dospelých nad 64 rokov umiestňovaných do hyperbarickej kyslíkovej komory (HBO) na dobu 90 minút. Po troch mesiacoch vedci zistili, že vo väčšine prípadov sa dĺžka telomérov ostala zachovaná a dokonca v niektorých prípadoch sa teloméry zväčšili! Takisto došlo až k 37% zníženiu nahromadených nefungujúcich buniek. (Publikované v Aging journal 18. novembra).

Chronické ochorenia ako hlavná príčina úmrtnosti ľudí na svete a hypoxia

Hypoxia je dnes súčasťou mnohých zdravotných problémov a chorobných stavov, predovšetkým tých chronických. Alarmujúce je, že dnes trpí každí piati človek na svete na aspoň jedno chronické ochorenie. A až 50% z týchto ľudí trpí na ďalšie jedno chronické ochorenie. Svetová zdravotnícka organizácia definuje chronické ochorenie ako ochorenie s dlhým trvaním a všeobecne pomalou progresiou. Chronické ochorenia sú dnes hlavnou príčinou chorobnosti a úmrtnosti dospelých ľudí na celom svete. Patria medzi ne diabetes, spánkové apnoe, rakovina, mŕtvica, mozgová porážka, stukovatelá pečeň, neplodnosť, menštruačné bolesti, akné, ale môže aj za celkové zlé hojenie rán. Nové vedecké štúdie zistili neúčinnosť chemoterapie pri nádoroch s hypoxiou. Pri hypoxií je teda akákoľvek liečba výrazne menej účinná.

Štatistiky sú naozaj hrozivé: Až 80% ľudí nad 65 rokov trpí na aspoň jedno chronické ochorenie. 68% ľudí nad 65 rokov trpí na dve a viac chronických ochorení.

Podľa najnovších zistení je hypoxia prítomná aj pri vírusovom ochorení COVID-19, predovšetkým v spojistosti s ťažkým zápaľom pľúc,pri ktorom nastáva nekontrolované hromadenie tekutiny v pľúcach, čo zamedzuje výmene dýchacích plynov.

Ako zistíte, že sa vo Vašom organizme nachádza hypoxia?

Hypoxia sa nedá zistiť dnes bežne používaným pulzným oxymetrom. Pulzný oxymeter zmeria len množstvo kyslíka v hemoglobíne a už nie v samotných tkanivách či bunkách. Na zistenie hypoxie – parciálneh otlaku kyslíka v tkanivách, existujú špeciálne pristroje ako laserové snímače (obr. č. 1) a Hyperwiev kamery (obr. č2) a (obrázok nižšie).

Obrázok č.1
Obrázok 2. Vľavo – dľan snímaná Hyperwiev pO2 kamerou. Modrá farba signalizuje takmer žiadny kyslík v dlani = hypoxia. Na pravo je stav bez hypoxie. Vďaka celosvetovo unikátnemu systému sa stav vľavo dokáže zmeniť na stav v pravo v priebehu niekoľko minút. Ako je to možné sa dozviete na www.kaqun.sk.

Ako sa účinne brániť?

Na svete existujú len 2 metódy, ktoré sú schopné takýto závažný problém riešiť. Jednou z nich je hyperbarická kyslíková komora (HBOT).

Princíp HBOT spočíva vo vysokoefektívnom dodávaní kyslíka priamo do tkanív, len na základe jednoduchej fyzikálnej vlastnosti – rozdiel tlaku kyslíka v našom tele a v hyperbarickej komore. V HBOT Dochádza k plnému nasýteniu hemoglobínu kyslíkom, mnohonásobnemu zvýšeniu parciálneho tlaku kyslíka v tkanivách a jeho fyzikálnemu rozpusteniu v krvnej plazme. Takto rozpustený kyslík v tele ostáva a napomáha reparačným a regeneračným procesom mimo iné aj tým, že zlepšuje metabolickú funkciu buniek.

Bohužial HBOT má svoje nevýhody. Je len škoda, že jedna z metód na zmiernenie, či odstránenie stavov hypoxie je v čase pand=mie nedostupná. Okrem toho kyslík sa po opustení hyperbarickej komory relatívne rýchlo vytratí z tkanív našich tkanív. Pri viacmiestnych hyperbarických jednotkách dýchajú všetci ten istý vzduch, ktorým a môžu prenášať rôzne baktérie a vírusy. Ďalším nepriaznivým aspektom môže byť pre niekoho časová a finančný náročnosť. A už vôbec si každý z nás nemôže dovoliť mať hyperbarickú komoru doma.

DRUHÁ METÓDA, KTORÁ DOKÁŽE ODSTRÁNIŤ HYPOXIU JE OVEĽA EFEKTÍVNEJŠIA A DODÁVA KYSLÍK DO ORGANIZMU KDEKOĽVEK STE

Malá rozpustnosť kyslíka vo vode a fakt, že až 2/3 organizmu sú tvorené vodou robí z KAQUN SYSTEMU ideálny prostriedok vysokoefektívnej metódy dodávania kyslíka priamo do buniek a zabezpečuje tak dokonalú ochranu pred hypoxiou.

Čo sa stane s kyslíkom v tkanivách po výjdení z HBOT a použití KAQUN systému – napití sa kyslíkovej vody KAQUN? Kyslík sa udrží v tkanivách na vysokej úrovni aj hodiny po výjdení

Ako sa dá jednoducho zbaviť hypoxie a zároveň omladnúť aj o 20 rokov?

KAQUN SYSTEM ponúka celosvetovo unikátnu a efektívnu formu prevencie pred hypoxiou. Potvrdené viac ako 15 rokmi klinickými a vedeckými výskumami.

Viac informácií zistíte TU: www.kaqun.sk

Unikátna štruktúra a vysoká stabilita kyslíka v kyslíkovej vode KAQUN dovolí používať tento kyslík aj v iných produktoch ako je pitná voda. Vysoké množstvo kyslík sa nachádza aj v KAQUN géloch, či regeneračnom kyslíkovom kúpeli KAQUN SPA&WELNESS, v Piešťanoch.
Komentáre

Pridať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Vaše osobné údaje budú použité iba pre účely vyriešenia Vašej žiadosti. Zásady spracovania osobných údajov