fbpx

Je pre Vás kyslík samozrejmosť?

Revolučný spôsob dodávania kyslíka do organizmu

Kyslík z vody KAQUN® sa v organizme šíri vodnou cestou v medzibunkovom priestore. Nezabúdajme, že voda tvorí až 80 % nášho tela.

Kyslík môžete dostať do organizmu, buď pitím, kúpaním alebo nanášaním priamo na pokožku. Tajomstvo spočíva vo vysoko stabilných štruktúrach kyslíka v malých klastroch a vo vysokom parciálnom tlaku kyslíka.

Dôkazom je kyslíková voda, ktorá je sama o sebe neperlivá a aj pri otvorenej fľaši sa v nej kyslík udrží aj niekoľko dní. Tieto štruktúry sa ľahko a efektívne dostávajú priamo do ľudských tkanív, bez použitia dýchacej či obehovej sústavy.

Myslíte, že sa udeľuje Nobelová cena za samozrejmosť?

Za objasnenie toho, ako sa správajú naše bunky pri nedostatku kyslíka, dostali v roku 2019 Nobelovú cenu traja vedci William Kaelinov, sir Peter Ratcliff a Gregg Semenza.

Zhodou okolností  sa títo vedci zaoberajú výskumom rakoviny. Vytvorili tak priestor pre nové sľubné stratégie boja s anémiou, rakovinou a inými ochoreniami, najmä chronickými, pri ktorých sú hladiny kyslíka v tkanivách dlhodobo na nízkej úrovni. 

Teraz je rad na lekároch, ktorí budú musieť akceptovať kyslík na úrovni liečiva. Tento objav len potvrdzuje nevyhnutnosť dostatočného množstva kyslíka v organizme. Už malá strata môžem mať vážne následky.

 Konečne sa nám tak potvrdili niekoľko ročné početné vedecké a klinické výskumy.

Kvalita života závisí

na každej jednej bunke

Pri pokojnom nádychu a výdychu sa v pľúcach vymení asi 0,5 litra kyslíka. Vzduch obsahuje približne 21% kyslíka, v mestách ešte menej. 

Neuvedomujeme si, že kyslík ktorý vdýchneme sa ešte nemusí dostať do každej jednej bunky. Príčin môže byť niekoľko: stres, ochorenia a zranenia pľúc, znížený obsah hemoglobínu či poškodenie nervového systému.

Medzi vonkajšie príčiny patria prostredie so zníženou koncentráciou kyslíka (mestské prostredie, smog či vysoká nadmorská výška), životný štýl, či nesprávna životospráva.

Ako vyzerá klasická cesta kyslíka do buniek?

 

zo vzduchu sa kyslík dostáva do pľúc, do pľúcnych alveol a odtiaľ difúziou do krvi

v krvi sa kyslík viaže na hemoglobín v červených krvinkách*

menšie množstvo kyslíka sa transportuje tekutinou v medzibunkovom priestore, ktorá tvorí až 70-80% organizmu

difúziou sa kyslík dostáva z krvi do tkanív, odkiaľ už do každej jednej bunky

mitochondrie využívajú kyslík na výrobu životodarnej energie vo forme ATP

*množstvo kyslíka, ktorý je hemoglobín schopný naviazať priamo závisí od pO2 (parciálneho tlaku kyslíka v našich tkanivách)
 
 
 

Kyslík je nevyhnutný pre nás ako aj pre každú jednu našu bunku

Naše bunky potrebujú dostatok energie pre správne a efektívne vykonávanie životne dôležitých funkcií (svalové kontrakcie, šírenie nervových impulzov a chemické syntézy). ATP (adenozín-3-fosfát) je forma energie, ktorá sa nachádza vo všetkom živom.

Bunky získavajú ATP v procese bunkového dýchania. Najefektívnejším spôsobom výroby ATP je oxidačná fosforylácia, kde dochádza k oxidácií živín (tukov, proteínov, uhľohydrátov) za pomoci enzýmov, ktorý môže prebiehať len za prítomnosti kyslíka.

Na druhej strane, ak sa v bunke nenachádza dostatok kyslíku alebo sa tam kyslík nenachádza vôbec, bunka si  vyrába ATP aj bez  kyslíka v procese anaeróbnej glykolýzy, kedy sa vyrobí až o 16x menej ATP, čo nepostačuje na vykonávanie dôležitých funkcii v bunke.

To vedie k poškodeniu bunky a následne aj k bunkovej smrti. Okrem toho sa v bunke hromadí kyselina mliečna, ktoré znižuje pH bunky,  likviduje v nej dôležité lipidy, proteíny a enzýmy a oslabuje bunkovú membránu. Odpadové látky z bunky následne "presakujú" do medzibunkového prostredia, tkanív a krvi.

Kyslíková voda KAQUN® dlhodobo zvyšuje hladinu kyslíka v tkanivách o 15 až 25%

KAQUN® je jediná známa kyslíková voda vo forme pitnej vody a aj regeneračného kúpeľa s dlhoročnými vedeckými výsledkami. Priemerný parciálny tlak kyslíka (pO2) u 20 ročného človeka je okolo 93 mmHg a u 50 ročného už len okolo 76 mmHg. 

Unikátna štruktúra a pO2 vody KAQUN®, až 180 mmHg (24 kPa), zabezpečí rýchlu a efektívnu absorpciu kyslíka do priamo do tkanív. Kyslík v jedinečnej, stabilnej a viazanej forme "putuje"  priamo na miesta, kde je kyslíku najmenej (kde je pO2 najmenší), čím sa obnovuje prirodzenú rovnováhu organizmu.

Vysoký obsah funkčného kyslíka vo vode KAQUN® je dosiahnutý celosvetovo unikátnym výrobným procesom bez použitia chemikálii a bez pridania kyslíka z externého zdroja. KAQUN teda nie je ako iné kyslíkové vody, ktoré strácajú svoj kyslík do ovzdušia a sú plnené z externého zdroja. 

Vekom sa nám kyslík z organizmu vytráca

Na obrázku vidíte horizontálnu os, ktorá ukazuje vek od 20 do 90 rokov. Vertikálna os ukazuje parciálny tlak kyslíka v tkanivách (pO2). Priemerný zdravý 20 - ročný človek má pO2 93,7 mmHg a priemerný 50 - ročný človek len 76,9 mmHg. Priemerná koncentrácia kyslíku (pO2) v tele 20 ročného človeka je o 20%  vyššia ako u 40 ročného človeka.

Vedci Loew a Thows zisitili, že u každého z nás s pribúdajúcim vekom prirodzene klesá parciálny tlak kyslíka (pO2) v tkanivách. Prejavuje sa to v slabých regeneračných schopnostiach organizmu, nedostatkom energie či nízkou obranyschopnosťou u starších ľudí.

Väčšina chronických chorôb ako diabetes, psoriáza, rakovina, rôzne zápaly, alergie alebo astma majú jednu spoločnú vlastnosť a to, že v tkanivách sa nenachádza dostatok kyslíka alebo sa tam kyslík nenachádza vôbec, vtedy hovoríme o hypoxickom prostredí. Pri chronických pacientoch je pokles pOv organizme dlhodobý a ešte výraznejší.

Ak na krivke zvýšime pO2 o 1O mmHG, v prípade 70-ročného človeka sa dostaneme na úroveň 40 ročného človeka!

Hypoxia, nenápadný zabiják

„Hypo“ = menej ako je normálne a „oxia“ = okysličovanie.

Hypoxia je medicínsky výraz pre stav, kedy bunka, tkanivo či niektorý časť organizmu nemá dostatok kyslíka. Nedostatok kyslíka v tkanive znamená, že  si bunky nedokážu vyrobiť dostatok energie na svoje bezchybné a efektívne fungovanie. 

Hypoxia je spoločným stavom pre mnohé zdravotné problémy a chorobné stavy, predovšetkým tie chronické. Hypoxia môže postihnúť kohokoľvek z odlišných dôvodov:

znížený obsah kyslíka vo vzduchu

znížená schopnosť krvi prenášať kyslík do orgánových sústav

znížená schopnosť tkanív absorbovať kyslík

znížená schopnosť buniek využívať kyslík

S vekom sa taktiež znižuje kapacita pľúc, dochádza k tvrdnutiu a zablokovaniu tepien a malých ciev, čo môže ešte viac ovplyvniť schopnosť plne zásobovať tkanivá kyslíkom. Znečistené životné prostredie, fajčenie a suboptimálne dýchacie vzorce sú ďalšími faktormi negatívne ovplyvňujúce hladinu kyslíka v tele. Napr. ľudia trpiaci na cukrovku majú o 15 - 20 % nižšie hladiny kyslíka v organizme.

Oxidačný stres

Naše bunky vnímajú stres presne tak ako my

V tele je potrebné udržiavať zdravú rovnováhu medzi tzv. reaktívnymi kyslíkovými formami a antioxidantmi. Strata tohto balansu sa nazýva oxidačný stres, ktorý je spoluzodpovedný za oslabenú imunitu a vitalitu v organizmu a urýchľuje starnutie.

Vo všeobecnosti je oxidačný stres nerovnováha medzi antioxidačnou kapacitou bunky a množstvom voľných radikálov. Reaktívne kyslíkové častice sú produktom normálneho bunkového metabolizmu v každom živom organizme, ktorý získava energiu oxidáciou. Z tohto dôvodu sa v bunke produkujú enzýmy, ktoré sú zodpovedné za detoxikáciu bunky a boj s oxidačným stresom. Antioxidačné enzýmy teda plnia obrannú funkciu. Nedostatok kyslíka v bunke spôsobuje nefunkčnosť práve týchto enzýmov.