fbpx

Prekonal som COVID-19, ale …

Štúdie publikované v lekárskom týždenníku The Lancet uvádzajú, že až 76% pacientov hospitalizovaných so SARS-Cov-2 má pretrvávajúce príznaky aj po zotavení sa z vírusu.1

Ešte alarmujúcejšie sú výsledky austrálskych vedcov, ktoré uvádzajú, že až 56% pacientov má poškodené pľúca aj 3 mesiace po prepustení z nemocnice.2

Jedna zo štúdií dokonca preukázala abnormálnu funkciu pľúc a zvyškové ochorenia pľúc až 94% pacientov po prekonaní koronavírusu!3

Po celom svete sa objavujú správy o ľudoch, ktorí už prekonali koronavírus, ale úroveň kvality ich života a zdravia sa nevrátila do normálu. Čoraz častejšie sa však tieto správy týkajú ľudí, u ktorých sa to nepredpokladalo, u predtým zdravých ľudí v strednom veku, ktorí nemali závažnejší priebeh, ktorý by si vyžadoval hospitalizáciu. Za tieto pretrvávajúce následky môže tzv. post-covid syndróm.

COVID AKO CHRONICKÉ OCHORENIE?

COVID nie je klasické vírusové ochorenie, na aké sme boli doteraz zvyknutý, predovšetkým kvôli zdravotným následkom, ktoré zanecháva. Najčastejšími pretrvávajúcimi následkami po prekonaní koronavírusu sú časté bolesti hlavy, hrdla, svalov a kĺbov, dýchavičnosť,či pocit vyčerpania a ťažkosti so zaspávaním a sústredením. Tieto príznaky boli zaznamenané aj niekoľko týždňov, či mesiacov po počiatočnom zotavení. Najviac poznačenými orgánmi sú okrem pľúc srdce, mozog, obličky, žalúdok a nervový systém. Okrem fyzickej stránky koronavírus výrazne poznačil aj našu psychiku.

COVID-19 je ešte “mladá choroba, preto ešte nie je úplne jasné ako dlho pretrváva. Mnoho odborníkov sa však už teraz domnieva, že sa jedná o chronické ochorenie, pre ktoré je príznačné niekoľko rokov trvajúce nežiadúce príznaky s pomalým zlepšovaním stavu. Medzi najznámejšie chronické ochorenia patria rakovina, diabetes, chronická únava, stukovatelá pečeň, chronciká obštrukcia pľúc a akné.

Čo majú spoločné starí ľudia, chronické ochorenia a COVID?

Málo kyslíka, resp. nízky parciálny tlak kyslíka v tkanivách! Odborne označovaný ako hypoxia. Hypoxia sa však neobmedzuje len na starých ľudí či chronicky chorých. Hypoxia postihne každého z nás. Len na nás záleží, či sa pred hypoxiou dokážeme účinne brániť.

Na obrázku vidíte horizontálnu os, ktorá ukazuje vek od 20 do 90 rokov. Vertikálna os ukazuje parciálny tlak kyslíka v tkanivách (pO2). Priemerná koncentrácia kyslíka (pO2) v tele 20 ročného človeka je o 20%  vyššia ako u 40 ročného. Maximálna hodnota pO2 je 93,7 mmHg, ktorú má zdravý asi 20 – ročný človek. Naproti tomu hodnota pO2 u priemerného 50 – ročného človeka je len 76,9 mmHg. 

O drahocenný kyslík sa pripravujeme sami a ani o tom nevieme. Každodenný životný štýl, zlá životospráva s nedostatkom vitamínov a minerálov, dehydratácia, nedostatok pohybu, každodenný stres a teraz aj COVID-19 sú faktory, ktoré náš organizmus každý deň pripravujú o veľké množstvo kyslíka (červená krivka).

Britská stránka oxygenhealing.co.uk medzi postvirálne syndrómy zaradila: poškodenie pľúc(pľúcna fibróza), hypoxiu a tzv. oneskorený neuropsychiatrický syndróm otravy oxidom uhoľnatým. Predchádzajúce čínske štúdie na víruse SARS preukázali, že mnohým zotaveným pacientom s koronavírusovou pneumóniou ostávajú poškodené pľúca. Zhoršená funkcia pľúc bola častá a trvala mesiace alebo dokonca aj roky, čo spôsobuje hypoxiu v celom organizme.

V porovnaní s inými vírusmi, COVID-19 spôsobuje tichú hypoxiu. Mechanizmus, prečo klesá hladina kyslíka, súvisí s výmenou kyslíka medzi krvou a vzduchom v pľúcach. Zatial z nezisteného dôvodu u niektorých pacientov ovplyvňuje vírus a sním súvisiaci zápal, krvné cievy a aj vzduchové vaky v pľúcach. Preto dochádza k neefektívnej výmene plynov medi pľúcami a krvou, čo spôsobuje pokles hladiny kyslíka.

RIEŠENIE POSTCOVID SYNDRÓMU

Ešte 8. apríla 2020 bola publikovaná vedecká práca o použití hyperbarickej komory (HBOT) pri liečbe koronavírusu. Tím lekárov z Wuchanu pod vedením Dr. Zhong Xiaolinga liečil 29 prípadov hypoxie rezistentnej na kyslík. Takýto typ hypoxie sa nachádza napr. v solídnych nádoroch, ktoré sú úplne bez kyslíka. Použitie HBOT viedlo k úplnému uzdraveniu všetkých pacientov. Tento výskum úspešne duplikovali ďalšie tímy lekárov napr. v Opelousas v Louisiane či New Orleans v USA.

Podľa inej štúdie dokážu vysoké dávky kyslíka zabrániť zhoršeniu stavu postihnutých pacientov až natoľko, že následne nie je potrebné pripojenie na pľúcny vetnilátor. Boli vykonané skúšky s HBOT po celom svete, ktoré dopadli veľkým úspechom. Prečo?

DODAJTE TELU POTREBNÝ KYSLÍK A ONO SA SAMO VYSPORIADA S PROBLÉMOM

Tajomstvo spočíva v efektívnom dodávaní kyslíka do organizmu. Princíp HBOT spočíva vo vysokoefektívnom dodávaní kyslíka priamo do tkanív, len na základe jednoduchej fyzikálnej vlastnosti – rozdiel tlaku kyslíka v našom tele a v hyperbarickej komore. V HBOT Dochádza k plnému nasýteniu hemoglobínu kyslíkom, mnohonásobnemu zvýšeniu parciálneho tlaku kyslíka v tkanivách a jeho fyzikálnemu rozpusteniu v krvnej plazme. Takto rozpustený kyslík v tele ostáva a napomáha reparačným a regeneračným procesom mimo iné aj tým, že zlepšuje metabolickú funkciu buniek.

Bohužial HBOT má aj svoje nevýhody. V čase pandémie nemožnosť navštevovať tieto zariadenia, či finančná ale najmä časová náročnosť. Okrem toho kyslík sa po opustení hyperbarickej komory relatívne rýchlo vytratí z tkanív našich tkanív. Pri viacmiestnych hyperbarických jednotkách dýchajú všetci ten istý vzduch, ktorým a môžu prenášať rôzne baktérie a vírusy. A nie každý si môže dovoliť mať hyperbarickú komoru doma.

ČO TAKTO HYPERBARICKÁ KOMORA VO FĽAŠI?

Vďaka efektívnemu dodávaniu kyslíka do organizmu:

  • okamžite zvýšite priamo tkanivá až o 15-25%. Unikátna štruktúra kyslíka v KAQUN vode sa organizmom ľahko šíri vodnou cestou priamo na miesto s najnižšími hodnotami kyslíka.
  • naštartovanie reparačných a regeneračných procesov mimo
  • zefektívnenie všetkých funkcií prebiehajúcich v bunkách, predovšetkým zabezpečenie dostatku energie pre všetky dôležité procesy
  • obnova a zefektívnenie funkcie mitochondrií
  • regenerácia a tvorba nových krvných ciev (Angiogenéza)
  • terapeutický účinok pri mnohých zápalových ochoreniach, vrátane vírusových infekcií.

KAQUN VODA AKO JEDINÁ ZNÁMA VODA NA SVETE MÁ ZA SEBOU VIAC AKO 15 ROČNÉ VEDECKÉ A KLINICKÉ TESTY DOKAZETEĽNE PREDCHÁDZA HYPOXIÍ A JEJ NEPRIAZNIVÝM STAVOM

Horizontálna os ukazuje čas (T1= 1 hodina,…) a zvislá os ukazuje parciálny tlak kyslíka v ľudských tkanivách. Účinok len samostatnej HBOT na hladiny kyslíka v našich tkanivách znázorňuje modrá čiara. Odporúčaný čas v HBOT je 75 minút a ako môžete vidieť na obrázku, skoro okamžite po opustení kyslíkovej komory, sa hladina kyslíka v našich tkanivách vráti na predchádzajúcu úroveň.

Naproti tomu zelená čiara ukazuje, že sa hladina kyslíka udržala na vysokej úrovni aj niekoľko hodín po opustení hyperbarickej komory.

Tento výsledok je možné dosiahnuť aj samostatným pitím unikátnej vody KAQUN. Kúpiť TU: KAQUN E-SHOP.

Čo je dôležitejšie ako kyslík? Takto funguje KAQUN. Na úrovni buniek podľa hodnôt pO2 môže Váš organizmus omladnúť aj o 10 rokov.

KAQUN predstavuje revolučný spôsob dodávania kyslíka do organizmu a na rozdiel od HBOT oveľa efektívnejším spôsobom. Tento prevod prebieha v organizme vodnou cestou, preto nie je potrebné použiť ani dýchaciu ani obehovú sústavu, keďže náš organizmus je z 2/3 tvorený vodou.

  1. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32191587/
  2. https://erj.ersjournals.com/content/early/2020/05/07/13993003.01217-2020.abstract
  3. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32644129/
Komentáre

Pridať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Vaše osobné údaje budú použité iba pre účely vyriešenia Vašej žiadosti. Zásady spracovania osobných údajov