Revolučný objav v boji proti starnutiu! Izraelským vedcom sa úspešne podarilo zvrátiť proces starnutia ľudského organizmu. Použili pritom tú najdostupnejšiu vec …

1313x0

Prečo je kyslík najdôležitejšou zbraňou v boji proti starnutiu a celkovému úpadku všetkých fyziologických funkcií?

Starnutie, ako jeden z prejavov života, postihuje bez rozdielu každého z nás. V organizme sa starnutie prejavuje celkovým úpadkom všetkých fyziologických funkcií, stratou vitality, zvýšenou zraniteľnosťou, oslabenými regeneračnými či liečebnými procesmi. Prečo niektorí 90-ročnými ľudia začínajú s behom a iní sa v 60-tke nevedia ani sami postaviť z postele? V čom spočíva rozdiel? Starnutiu sa nevyhne nikto z nás, alebo áno?

Tak ako je náš život závislí od kyslíka, tak aj stav nášho organizmu priamo závisí od množstva kyslíka v tkanivách. Kyslík je najrozšírenejším prvkom na Zemi, bohužial pre nás, najmenej kyslíka (len 21%) sa nachádza vo vzduchu. V mestách a vo vysokej nadmorskej výške je kyslíka ešte menej. Vďaka malej rozpustnosti sa väčšina kyslíka nachádza vo vode a aj v ľudskom tele sa kyslík dostáva k bunkám vo vodnom roztoku, v medzitkanivovom moku.

Ako sa izraelským vedcom podarilo zvrátiť proces starnutia?

Vo svojom výskume sa zamerali na dva kľúčové ukazovatele starnutia: na dĺžku telomérov (koncové časti hromozómov DNA) a na odstraňovanie starnúcich a nefunkčných buniek z organizmu. “Dnes sa skracovanie telomérov považuje za „svätý grál“ biológie starnutia”, povedal Efrati. Teloméry totiž neustále chránia našu DNA pri replikácii buniek, pričom sa skracujú. Akonáhle sa telomér skráti na určitú dĺžku, bunka sa už ďalej nemôže replikovať, starne a prestáva fungovať. Následne sa takéto bunky hromadia v organizme.

Päť dní v týždni po dobu troch mesiacov bolo 35 zdravých dospelých nad 64 rokov umiestňovaných do hyperbarickej kyslíkovej komory (HBO) na dobu 90 minút. Po troch mesiacoch vedci zistili, že vo väčšine prípadov sa dĺžka telomérov ostala zachovaná a dokonca v niektorých prípadoch sa teloméry zväčšili! Takisto došlo až k 37% zníženiu nahromadených nefungujúcich buniek. (Publikované v Aging journal 18. novembra).

Pri pokojnom nádychu a výdychu sa v pľúcach vymení asi 0,5 litra vzduch, teda asi 100 ml kyslíka. Myslíte, že to stačí pre všetky bunky vo našom tele?

Každá jedna z 37 biliónov buniek v organizme si vyžaduje neustálu dodávku kyslíka. Napriek tomu, že je kyslík pre nás životne dôležitý nedokážeme si vytvoriť zásobu kyslíka na viac ako pár minút. Kyslík slúži na výrobu energie vo forme ATP (adenozíntrifosfát), ktorá poháňa všetky procesy prebiehajúce v bunke. Najefektívnejším spôsobom výroby ATP je oxidačná fosforylácia (-33kJ/mol), ktorá prebieha len za prítomnosti dostatočného množstva kyslíka. Takýto stav je pre nás prirodzený a nazýva sa normoxia.

Množstvo kyslíka, ktoré dokážu naše tkanivá prijať závisí od parciálneho tlaku kyslíka (pO2) v tkanivách

Na druhej strane, hypoxia je nenápadným a veľmi nebezpečným stavom s nedostatkom kyslíka v organizme, v tkanivách či jednotlivých bunkách. Bunky sú tak nútené vyrábať si energiu iným spôsobom, tzv. anaeróbnou glykolýzou, kedy sa vyrobí až o 16 – krát menej energie ako za normálnych okolností. Navyše sa vo veľkom generuje kyseliny mliečna, ktorá ovplyvňuje pH vo vnútri buniek. Hypoxia doslovne znamená nedostatok (menej) kyslíka v tkanivách (“hypo” znamená menej ako za normálnych okolností a ”oxia” okysličovanie). Kyslík, ktorý vdýchneme necítime. Ako si potom môžeme byť istý, že každá jedna bunka v našom tele dostane dostatočné množstvo kyslíka?

Len tým, že starneme prichádzajú naše tkanivá o drahocenný kyslík!

Horizontálna os ukazuje náš vek od 20 do 90 rokov a vertikálna os ukazuje parciálny tlak kyslíka v našich tkanivách (pO2) v závislosti od veku. Priemerný zdravý 20 – ročný človek má pO2 93,7 mmHg a priemerný 50 – ročný človek už len 76,9 mmHg (modrá krivka).

Graf ukazuje hlavný rozdiel medzi organizmom mladého a starého človeka. Kvôli vyššiemu parciálnemu tlaku kyslíka v tkanivách (pri 20-ročnom človeku je okolo 94 mmHg) dokáže organizmus mladého človeka rýchlejšie regenerovať, má silnejšiu obranyschopnosť, má viac energie, všetky fyziologické procesy prebiehajú efektívne a bez problémov. Naopak, ak nemajú bunky dostatok kyslíka, prestávajú správne a efektívne pracovať a nekontrolovane zomierajú, čím narúša proces programovanej smrti buniek (apoptóza). Degenerácia buniek zrýchľuje proces starnutia organizmu a vedie k rozvoju degeneratívnych ochorení.

Hypoxia môže postihnúť kohokoľvek, v akomkoľvek veku z odlišných dôvodov. Hypoxiu okrem nedostatku kyslíka vo vzduchu a zníženého parciálneho tlaku kyslíka v tkanivách (krivka nižšie) spôsobujú poruchu prepravy kyslíka v organizme. Porucha transportu kyslíka je spôsobená zníženou schopnosťou krvi prenášať kyslík do tkanív (anémia, talasemia, veľká strata krvi, arteroskleróza), zníženou schopnosťou tkanív absorbovať kyslík (rôzne pľúcne ochorenia), zníženou schopnosťou buniek využívať kyslík (otrava oxidom uhoľnatým, abnormálna funkcia mitochondrií) a nedostatkom červených krviniek.

O drahocenný kyslík pripravujeme sami a ani o tom nevieme. Každodenný životný štýl, zlá životospráva s nedostatkom vitamínov, minerálov, dennej dávky tekutín, nedostatok pohybu a každodenný stres sú faktorom, ktoré nás a naše bunky pripravujú ešte o vôčšie množstvo kyslíka (červená krivka).

Hypoxia spôsobuje v tkanivách spomalenie či úplne zastavenie procesov regenerácie, liečby a hojenia rán, uľahčuje šírenie chorôb v organizme a vo veľkom sa produkuje kyselina mliečna. Kyselina mliečna mení pH v bunkách, po smrti a rozpade bunky ovplyvňuje pH celých tkanív. Ďalším dôsledkom hypoxie je strata balansu medzi reaktívnymi kyslíkovými formami a voľnymi radikálmi, čím vzniká oxidačný stres. Kyslík v organizme napomáha udržiavať zdravú antioxidačnú rovnováhu. Viac sa o oxidačnom strese dočítate TU: Nepodceňujte oxidačný stres! 7 jednoduchých spôsobov ochrany pred oxidačným stresom.

Okrem poklesu parciálneho tlaku kyslíka v našich tkanivách, sa s vekom znižuje aj kapacita pľúc, dochádza k tvrdnutiu a zablokovaniu tepien a malých ciev, čo výrazne ovplyvňuje schopnosť plného zásobovania tkanív kyslíkom. S vekom takisto klesá množstvo vody v našom organizme. Do 20-teho roku života tvorí voda až 80% organizmu, zatial čo množstvo vody v tele 60-ročného človeka je už len okolo 50%. Tým, že má organizmus menej vody sa krv zhusťuje. Hustejšia krv už nedokáže prejisť aj cez tie najtenšie krvné vlásočnice a nedokáže tak plne zásobiť aj tie najvzdialenejšie bunky kyslíkom.

Hypoxia v rakovinových bunkách prispieva k neschopnosti buniek reagovať na chemoterapiu. Takisto aj účinnosť protirakovinových liekov je obmedzená hypoxiou a kyslím prostredí v postihnutých tkanivách, v dôsledku anaeróbnej glykolýzy. Niektoré chemoterapeutické lieky vyžadujú práve kyslík na generovanie voľných radikálov, ktoré zabíjajú rakovinové bunky a sú neúčinné, keď je rakovina veľmi hypoxická. Celkovo je hypoxia v prostredí rakoviny kriticky dôležitým faktorom, ktorý podporuje recidíva malignity a má negatívny vplyv na odpoveď na väčšinu liečby rakoviny. Hypoxia a jej vplyv na naše zdravie, preklad vedeckej publikácie HYPOXIA and it’s on health, HIFLUX Ltd., Singapure.

Chronické ochorenia ako hlavná príčina úmrtnosti ľudí na svete a hypoxia

Hypoxia je dnes súčasťou mnohých zdravotných problémov a chorobných stavov, predovšetkým tých chronických. Alarmujúce je, že dnes trpí každí piati človek na svete na aspoň jedno chronické ochorenie. A až 50% z týchto ľudí trpí na ďalšie jedno chronické ochorenie. Svetová zdravotnícka organizácia definuje chronické ochorenie ako ochorenie s dlhým trvaním a všeobecne pomalou progresiou. Chronické ochorenia sú dnes hlavnou príčinou chorobnosti a úmrtnosti dospelých ľudí na celom svete. Patria medzi ne diabetes, spánkové apnoe, rakovina, mŕtvica, mozgová porážka, stukovatelá pečeň, neplodnosť, menštruačné bolesti, akné, ale môže aj za celkové zlé hojenie rán. Nové vedecké štúdie zistili neúčinnosť chemoterapie pri nádoroch s hypoxiou. Pri hypoxií je teda akákoľvek liečba výrazne menej účinná.

Štatistiky sú naozaj hrozivé:

Až 80% ľudí nad 65 rokov trpí na aspoň jedno chronické ochorenie. 68% ľudí nad 65 rokov trpí na dve a viac chronických ochorení.

Podľa najnovších zistení je hypoxia prítomná aj pri vírusovom ochorení COVID-19, predovšetkým v spojistosti s ťažkým zápaľom pľúc,pri ktorom nastáva nekontrolované hromadenie tekutiny v pľúcach, čo zamedzuje výmene dýchacích plynov.

Ako zistíte, že sa vo Vašom organizme nachádza hypoxia?

Hypoxia sa nedá zistiť dnes bežne používaným pulzným oxymetrom. Pulzný oxymeter zmeria len množstvo kyslíka v hemoglobíne a už nie v samotných tkanivách či bunkách. Na zistenie hypoxie existujú špeciálne pristroje ako laserové snímače (obr. č. 1) a Hyperwiev kamery (obr. č2) a (obrázok nižšie).

Obrázok č.1
Obrázok 2. Vľavo – dľan snímaná Hyperwiev pO2 kamerou. Modrá farba signalizuje takmer žiadny kyslík v dlani = hypoxia. Na pravo je stav bez hypoxie. Vďaka celosvetovo unikátnemu systému sa stav vľavo dokáže zmeniť na stav v pravo v priebehu niekoľko minút. Ako je to možné sa dozviete na www.kaqun.sk.

Ako sa účinne brániť?

Dedičné, genetické a vonkajšie faktory ovplyvniť nedokážeme, čo však ovplyvniť dokážeme je spôsob nášho života a naša životospráva. Možete tak predísť upchávaniu ciev a tepien, zhusťovaniu krvi či oxidačnému stresu ako následkov hypoxie.

Pravidelná fyzická aktivita. Štúdie dokazujú, že u príležitostných športovcoch klesá riziko vzniku kardiovaskulárnych ochorení o 34% a u kondičných športovcov, tých čo vykonávajú viac ako 30 minút chôdze aspoň 6 krát v týždni, znižuje riziko až o 56 %. Kardiovaskulárne ochorenia znižujú efektivitu transportu kyslíka v organizme.

Pestrá a vyvážená strava. Dôležité je obmedziť denný príjem cholesterolu na 300 mg a vylúčiť nasýtené mastné tuky z jedálnička, ktoré by inak upchali cievy a zabránili kyslíku dostať sa k bunkám. Jedná sa najmä tuky živočíšneho pôvodu (maslo, tučné mliečne výrobky, tučné bravčové alebo hovädzie mäso, údeniny), ktoré je potebné nahradiť tukmi rastlinného pôvodu (rastlinné oleje, semienka, orechy) s vysokým podielom omega-6 a omega-3 mastných kyselín, čo nájdeme predovšetkým v tučných rybách ako losos či tuniak.

Vyhýbajte sa fajčeniu, ktoré spôdsobuje ďalšiemu upchávaniu ciev.

Ako sa dá jednoducho zbaviť hypoxie a zároveň omladnúť aj o 20 rokov?

KAQUN SYSTEM ponúka celosvetovo unikátnu a efektívnu formu prevencie pred hypoxiou. Potvrdené viac ako 15 rokmi klinickými a vedeckými výskumami.

Viac informácií zistíte TU: www.kaqun.sk

Komentáre

Pridať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Vaše osobné údaje budú použité iba pre účely vyriešenia Vašej žiadosti. Zásady spracovania osobných údajov